TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Là một thành viên trẻ của tập đoàn đa quốc gia Apave, từ năm 1997, Apave Châu Á – Thái Bình Dương bắt đầu triển khai việc cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực kiểm soát rủi ro: kiểm định, tư vấn quản lý và đào tạo, Ở phạm vi toàn Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi luôn mang hoài bão được đem công nghệ và tri thức hiện đại của thế giới, thông qua con người Việt Nam, trong các hoạt động góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước, nâng cao sức mạnh nội lực cho doanh nghiệp tiến vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển (WTO, AFTA…). Với slogan “Sứ mệnh của sự tin cậy”, với mục đích trở thành một biểu tượng của Niềm Tin và Lòng Kiêu Hãnh trong tâm trí mọi khách hàng, chúng tôi cam kết cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp các dịch vụ với chất lượng hoàn hảo thông qua 4 giá trị cốt lõi:

Tính Kinh Nghiệm: cung cấp giải pháp thoả mãn cao nhất những mong đợi của khách hàng dựa trên tổng thể những trải nghiệm chuyên môn phong phú tích lũy qua 140 năm phát triển của Tập đoàn.

Tính Chuyên Gia: tận tụy xây dựng một nền tảng kỹ thuật hoàn hảo theo các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế, phục vụ khách hàng dựa trên sự tinh thông nghệ nghiệp của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước.

Tinh Sinh Lợi: với nguyên tắc cùng sinh lợi, khách hàng luôn tiết kiệm ngân sách một cách hiệu quả dựa trên những hỗ trợ trong việc kiểm soát rủi ro và chất lượng tại từng khâu trong toàn bộ chu trình sản xuất.

Tính Bán Gũi: nỗ lực đóng góp vào sự thịnh vượng của khách hàng dựa trên việc trân trọng các mối quan hệ Uy tín lâu dài và sự gần gũi về văn hoá cũng như địa lý giữa đôi bên

 

Công ty TNHH APAVE Châu Á- Thái Bình Dương