C. Đánh giá an toàn PCCC

 • Đảm bảo hệ thống an toàn trong thời gian dài và chính xác
 • Nghiên cứu tài liệu thiết kế, các hồ sơ yêu cầu, tài liệu bảo trì
 • Kiểm tra thực tế hệ thống an toàn chữa cháy 
  1. Kiểm tra hệ thống báo động
  2. Kiểm tra hệ thống dập cháy
  3. Kiểm tra hệ thống cách ly
 • Đưa ra hình ảnh thực trạng và báo cáo
 •  Đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục

 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message