TT THƯƠNG MẠI – KHÁCH SẠN GERUCO

TT THƯƠNG MẠI – KHÁCH SẠN GERUCO

Quy mô: 25 tầng nổi, 01 tầng hầm
Chức năng: Trung tâm thương mại, khách sạn
Chủ đầu tư: Công ty CP thương mại, dịch vụ du lịch cao su
Địa điểm: Móng Cái, Quảng Ninh
Dịch vụ : Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu & Giám sát thi công
Giá trị dịch vụ: 14 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2005 – 2010