Trạm xử lý nước thải (dung lượng 2500m3/ngày) – Quảng Ngãi

Trạm xử lý nước thải (dung lượng 2500m3/ngày) – Quảng Ngãi
Dịch vụ: Giám sát thi công