TÒA THÁP NGÔI SAO

TÒA THÁP NGÔI SAO

Quy mô: 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, sử dụng kết cấu dầm chuyển
Chức năng: Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư
Chủ đầu tư: Công ty CP tòa nhà CFTD-VLA
Địa điểm: TP Hà Nội
Dịch vụ : Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu & Giám sát thi công
Giá trị dịch vụ: 10 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2010-2013

Dịch vu apave:
+ Tư vấn quản lý dự án
+ Tư vấn đấu thầu và giám sát thi công