THÁP BIDV

THÁP BIDV

Quy mô: 25 tầng nổi + 02 tầng hầm
Chức năng: Văn phòng, Ngân hàng
Chủ đầu tư: Liên doanh tháp BIDV
Địa điểm: TP Hà Nội
Dịch vụ : Giám sát thi công
Giá trị dịch vụ: 11 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2006-2008