SAI GON PEARL

SAI GON PEARL

 

Quy mô: 39 tầng  + 02 tầng hầm
Chức năng: Chung cư
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vietnam Land SSG
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Dịch vụ: Quản lý dự án & Giám sát thi công, Thẩm tra thiết kế
Giá trị dịch vụ:  3.000.000 USD
Thời gian thực hiện: 2006-2009

Dịch vu apave:
+ Tư vấn quản lý dự án
+ Tư vấn đấu thầu và giám sát thi công