Nhiệt điện

Chủ đầu tư: AES (Mỹ)
Loại công trình: Nhiệt điện
Loại hình tư vấn: Tham gia lập DAĐT,
Vị trí xây dựng, lắp đặt: Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
CSLM: 2x600MW
Dịch vụ: NDT