MỞ RỘNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

MỞ RỘNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Quy mô: 27 tầng, 02 tầng hầm; kết cấu bê tông kết hợp thép chịu lực
Chức năng: Văn phòng
Chủ đầu tư: Cục tần số vô tuyến điện
Địa điểm: Hà Nội
Dịch vụ : Tư Quản lý dự án,
Giá trị dịch vụ: 9 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2012-2015