Khu đô thị sinh thái Vinh Tân

Khu đô thị sinh thái Vinh Tân

 

1. Khách hàng: Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

2. Địa điểm: Nghệ An

3. Quy mô: 77,18 ha

4. Dịch vụ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng