Khách sạn Thanh Bình 4

Khách sạn Thanh Bình 4

 

1. Khách hàng: Công ty Cổ Phần Du Lịch Thanh Bình

2. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

3. Quy mô: 2 hầm, 9 tầng

4. Dịch vụ: Giám sát thi công