Khách sạn Starcity (phần thân)

Khách sạn Starcity (phần thân)

 

1. Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Sao Hôm Nha Trang

2. Địa điểm: Nha Trang

3. Quy mô: 22 tầng

4. Dịch vụ: Giám sát thi công