Khách sạn Sheraton

Khách sạn Sheraton

 

1. Khách hàng: Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Việt Hưng

2. Địa điểm: Nha Trang

3. Quy mô: 4 sao, 03 hầm, 27 tầng

4. Dịch vụ: Giám sát thi công toàn bộ phần móng của công trình