Khách sạn Michelia

Khách sạn Michelia

 

1. Khách hàng: Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi

2. Địa điểm: Nha Trang

3. Quy mô: 1 hầm, 12 tầng

4. Dịch vụ: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị