Khách sạn Mercure Hà Đô

Khách sạn Mercure Hà Đô

 

1. Khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

2. Địa điểm: Hà Nội

3. Quy mô: 15 tầng

4. Dịch vụ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng