Đào tạo Quản lý dự án xây dựng dành cho các kỹ sư người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam

Khóa học được thiết kế theo quy định của Thông tư 25/2009 – Bộ Xây dựng nhằm cung cấp cho học viên kiến thực về quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam bao gồm:

· Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

· Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

· Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng

· Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

· Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

· Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình

· Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

· Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình