Đào Tạo Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Thủy

APAVE đã phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Đường thủy tổ chức khóa đào tạo “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY” cho đối tượng là lãnh đạo, chuyên viên các Sở Giao thông Vận tải tại 14 tỉnh và thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ.