Công viên công nghiệp III – Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công viên công nghiệp III – Nhơn Trạch – Đồng Nai
Dịch vụ: Giám sát thi công