Chương trình đào tạo Leadership : Truyền cảm hứng cho nhà lãnh đạo, quản lý

Với những kiến thức uyên bác, tầm hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh của DN, TS Nguyễn Công Phú và Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng đã truyền thụ cho các học viên những kiến thức năng lực cốt lõi khi bạn đang ở vị trí lãnh đạo điều hành đồng thời chia sẻ những trải nghiệm và nhiều bài học quý báu.

Khóa đào tạo thực hiện trong tháng 12 năm 2010 tại khách sạn Melia Hà Nội.