Cảng Ba Son 70.000 tấn – Vũng Tàu

Cảng Ba Son 70.000 tấn – Vũng Tàu
Dịch vụ: Giám sát thi công