THÀNH TỰU CÔNG TY

  • Gần 650 nhân viên tính đến năm 2021

 

  • Các chuyên gia, kỹ sư và kỹ thuật viên thường xuyên được đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ, cập nhật công nghệ mới trên thế giới.

 

  • APAVE tác nghiệp bằng các trang thiết bị hiện đại , phù hợp với công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của thị trường

 

  • Là thành viên của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam  ( VNBAC )