Tập đoàn APAVE

Apave là một tập đoàn quốc tế hơn 150 năm chuyên về quản lý rủi ro.

Hơn 12.000 nhân viên. Những người đàn ông và phụ nữ đầy đam mê

Cụ thể, chúng tôi làm gì? chúng tôi xử lý yêu cầu của khách hàng cho các nhiệm vụ theo luật (hoặc theo yêu cầu của khách hàng), liên quan đến quản lý rủi ro:

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chuyên môn ở cả 5 ngành nghề:

  1. KIỂM TRA: việc kiểm tra được thực hiện trên các thiết bị, công trình, hạ tầng hoặc cơ sở vật chất
  2. THỬ NGHIỆM & ĐO LƯỜNG: thực hiện các thử nghiệm công nghiệp và các phép đo môi trường.
  3. CHỨNG NHẬN VÀ NHÃN: chúng tôi thực hiện đánh giá hệ thống quản lý, kỹ năng hoặc sản phẩm (ví dụ: ISO) và chúng tôi cấp chứng nhận hoặc cấp nhãn.
  4. TƯ VẤN và HỖ TRỢ KỸ THUẬT: chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong việc quản lý an toàn và rủi ro
  5. ĐÀO TẠO: chúng tôi là công ty đi đầu trong việc đào tạo các vấn đề liên quan đến an toàn kỹ thuật và quản lý rủi ro trong nhiều lĩnh vực. Và đó là thế mạnh của chúng tôi so với các đối thủ.

Tóm lại, chúng tôi giúp cho khách hàng của chúng tôi thực hiện công việc của họ một cách an toàn, bằng cách đảm bảo sự an toàn của con người và cơ sở hạ tầng, môi trường và kỹ thuật số.

  • Một số số liệu chính ở Pháp và quốc tế :

Tin Liên Quan