C. Giám Sát Trong Công Nghiệp Đóng Tàu

  1. Giám sát đóng mới và sửa chữa tàu
  2. Đo chiều dày vỏ tàu

 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message