A. Giám Định Kỹ Thuật

  1. Tư vấn quản lý  dự án các công trình công nghiệp
  2. Thẩm tra thiết kế
  3. Giám định, giám sát thi công chế tạo các bồn bể, bình chứa, thiết bị áp lực, thiết bị trao đổi nhiệt, hệ thống đường ống và kết cấu thép
  4. Giám sát quá trình sơn
  5. Giám định, giám sát trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và cho cả nhà máy
  6. Giám sát đại diện Chủ đầu tư
  7. Cấp giấy chứng nhận chất lượng – Dán nhãn CE
  8. Đánh giá an toàn cháy nổ – ATEX

 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message