B. Giám Định Công Tác Hàn

  1. Tư vấn thiết lập, đánh giá & chứng nhận quy trình Hàn
  2. Giám sát toàn bộ quá trình Hàn bao gồm cả gia nhiệt & xử lý nhiệt
  3. Đào tạo, đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message