D. Phát Triển Cá Nhân & Tổ Chức

  1. Phát triển và thay đổi tổ chức ( OCD)
  2. Phát triển năng lực cá nhân : 20 kỹ năng mềm
  3. Phát triển năng lực lãnh đạo

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message