D. Hàng Hóa Nguy Hiểm

  • Kiểm tra, đánh giá hệ thống đóng gói vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm.
  • Đào tạo cho các đối tác về hệ thống vận chuyển (APAVE-BVT là một trong TOP 10 trường được công nhận bởi IATA trên toàn thế giới về hàng hóa nguy hiểm).
  • Tư vấn và hỗ trợ

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message