C. Công Cụ Phát Triển Tổ Chức

  1. Chiến lược kinh doanh
  2. Thiết lập tổ chức / chuyển đổi , Tái lập , Tái cấu trúc 
  3. Quản lý nhân sự
  4. Quản lý tri thức
  5. Giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message