B. Giám Định Kỹ Thuật

  • Thẩm tra thiết kế
  • Thẩm tra tổng dự án
  • Tư vấn đấu thầu
  • Giám sát thi công
  • Giám sát cơ & điện
  • Kiểm tra chất lượng bên thứ 3 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message