B. Các Công Cụ Quản Lý & Tiêu Chuẩn Quốc Tế

  1. Hệ thống quản lý: ISO 9000, ISO/TS 16949, ISO/TS 29000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 26000, SA 8000, BSCI, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, Global G.A.P, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020…
  2. Kiểm soát rủi ro
  3. Các công cụ thống kê, 5S, Kaizen, hệ thống quản lý tinh gọn LEAN, 6 Sigma, kiểm soát chi phí chất lượng, TQM…
  4. 5 công cụ cốt lõi : SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message