A. Tư Vấn Xây Dựng Hệ Thông Quản Lý

  1. Các tiêu chuẩn quốc tế : ISO 9000, ISO/TS 16949 , ISO/TS 29000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 26000, SA 8000 , BSCI , HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, Global G.A.P, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 50000, AS 9000…
  2. Hệ thống quản lý tích hợp 
  3. Quản lý rủi ro
  4. Khảo sát , phân tích và đánh giá hoạt động của tổ chức 

 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message