A. Nghiệp Vụ Kỹ Thuật

  1. Chuyên đề về xây dựng : Giám sát thi công , Quản lý dự án ,Chỉ huy trưởng công trường , Giám đốc dự án, An toàn lao động, Quản lý hợp đồng xây dựng, Quản lý trong dự án xây dựng…. 
  2. Đào tạo Hàn & cấp chứng nhận thợ Hàn

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message