A. Đánh Giá Và Tư Vấn

  • Đánh giá an toàn hàng không.
  • Thẩm định rủi ro hàng khủng.
  • Hỗ trợ chứng nhận trong thiết kế, sản xuất, bảo trì, điều kiện bay, tổ chức chuyến bay và các hoạt động sân bay.
  • Thực hiện các khảo sát an toàn bay và khả phi cho các tổ chức hàng không, các nhà sản xuất, tổ chức bảo dưỡng và các tổ chức đào tạo.

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message