A. Đánh giá an toàn kết cấu

  • Khuyến nghị đánh giá an toàn kết cấu theo luật bảo trì Việt Nam sau 5 năm tiến hành xây dựng
  • Đánh giá tổng thể công trình, xác định nguyên nhân chính xác gây sự cố
  • Đánh giá từng bộ phận kết cấu chịu lực kết cấu bao gồm Móng, Thân, Mái
  • Sử dụng các máy móc hiện đại nhất, thử nghiệm không phá hủy RT, UT, PT, MT, ET
  • Đưa ra báo cáo tình trạng, nguyên nhân, tuổi thọ dự kiến, đề xuất phương án

 

Liên hệ

Your Name
Your Email
Your Company
Enter Message