Hội nghị Giám đốc/Trưởng dự án APAVE năm 2016

Hội nghị Giám đốc/Trưởng dự án là một hoạt động thường kỳ của APAVE Châu Á – Thái Bình Dương nhằm nâng cao năng lực của cấp Giám đốc dự án/Trưởng dự án với mục tiêu triển khai các dự án ngày càng chất lượng và hiệu quả.

Hội nghị Giám đốc dự án/Trưởng dự án năm 2016 đã được tổ chức vào ngày 15-16/7/2016 tại TP. HCM cho khu vực Nam và chi nhánh Nha Trang, tiếp đó vào ngày 23-24/7/2016 tại Vĩnh Phúc cho khu vực Bắc và chi nhánh Đà Nẵng với sự tham dự của Ban lãnh đạo và hơn 130 Giám đốc/Trưởng dự án.

 

Qua ba ngày hội nghị, nhiều nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận. Đầu tiên là báo cáo của nhóm đánh giá chéo đến từ khu vực Bắc về hai dự án điển hình tại TP. HCM và ngược lại, báo cáo của nhóm đánh giá chéo đến từ khu vực Nam về hai dự án điển hình tại Hà Nội. Dù công ty đã có những nội quy, quy trình tác nghiệp khung thống nhất trong toàn công ty, nhưng với địa bàn hoạt động rộng tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước, qua thực tế hoạt động đã phát sinh những điểm khác biệt trong trong tác nghiệp giữa các chi nhánh theo văn hóa vùng miền. Mục tiêu của nhóm đánh giá chéo nhằm tìm ra những điểm được và chưa được tại từng dự án, từ đó đưa ra những điểm cần cải tiến để triển khai tác nghiệp chuẩn chỉnh, hiệu quả hơn tại mỗi vùng miền.

 

Phần thảo luận nhóm rất sôi nổi với các chủ đề: (1)Yêu cầu năng lực của một Giám đốc /Trưởng dự án và Đào tạo nâng cấp Giám đốc/Trưởng dự án;  (2) Nâng cao hiệu quả phối hợp triển khai công tác M&E trong các dự án xây dựng; (3) Trách nhiệm của QLDA/TVGS đối với những phần việc dự án đã thực hiện trước khi APAVE vào dự án và phải lý hồi tố các hồ sơ và tình huống khi dự án triển khai mà chưa đủ hồ sơ cấp phép và các giấy tờ pháp lý khác; (4) Các biện pháp tăng cường hiệu quả dự án NDT truyền thống; (5) Cách thức phối hợp triển khai các dự án giữa xây dựng và công nghiệp cho các dự án Xây dựng Công nghiệp.

Hội nghị cũng nêu lên các vấn đề điển hình trong tác nghiệp dự án qua báo cáo một số dự án khó/điển hình, từ đó đưa ra kinh nghiệm/cách thức xử lý, giải quyết vấn đề. Đó là các bài học quý báu để các Giám đốc/Trưởng dự án có thêm bài học, rút tỉa kinh nghiệm cho chính mình.

 

Một nội dung quan trọng trong hội nghị Giám đốc/Trưởng dự án 2016 là thảo luận về việc áp dụng Ngân sách dự án (F11) vào thực tế triển khai. F11 đã có từ lâu, nhưng bắt đầu từ tháng 6/2016, F11 được giao trực tiếp cho các Giám đốc dự án/Trưởng dự án/Trưởng công trường sử dụng sao cho hiệu quả các nguồn lực của dự án, đảm bảo nằm trong ngân sách được phê duyệt, đồng thời đáp ứng được chất lượng và các yêu cầu của khách hàng.

Hội nghị Giám đốc/Trưởng dự án 2016 đã thành công tốt đẹp với sự tham gia đóng góp tích cực của các thành viên. Hội nghị sẽ được tiếp nối bởi các thảo luận trên forum, những chia sẻ giữa các khu vực Bắc – Trung – Nam vì mục tiêu HIỆU QUẢ – CHẤT LƯỢNG, cho sự phát triển ngày càng vững mạnh của APAVE Châu Á – Thái Bình Dương.

 

Tin Liên Quan