Giới thiệu chung

"THÀNH CÔNG VÀ RỘNG MỞ"

1993: APAVE có mặt tại Đông Nam Á
1996: được Bộ Thương mại cấp giấy phép mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/11
1997: được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài – APAVE Việt Nam và Đông Nam Á
2011: đổi tên là APAVE Châu Á – Thái Bình Dương
2012: chuyển đổi hình thức đầu tư từ Công ty 100% vốn nước ngoài thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Trụ sở chính tại Hà Nội, 08 Chi nhánh và các văn phòng đại diện trải dài các vùng miền của Việt Nam
06 Công ty con tại khu vực Châu Á - Thái Bình ...

Xem chi tiết

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Là một thành viên trẻ của tập đoàn đa quốc gia Apave, từ năm 1997, Apave Châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu triển khai cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực kiểm soát rủi ro : kiểm định tư vấn quản lý đào tạo , ở phạm vi Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ....

Xem chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Công ty APAVE Châu Á – Thái Bình Dương:

Xem chi tiết

Thành tựu công ty

- Gần 800 nhân viên tính đến năm 2019
- Các chuyên gia, kỹ sư và các kỹ thuật viên thường xuyên được đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ, cập nhật công nghệ mới trên thế giới
- Apave tác nghiệp bằng các trang thiết bị hiện đại, phù hợp với các công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của thị trường....

Xem chi tiết