XN cơ điện Đà nẵng

XN cơ điện Đà nẵng

 

Phương pháp hàn: SMAW, GMAW, SAW

Dịch vụ Apave: giám sát, NDT & đào tạo hàn