VIETCOMBANK TOWER

VIETCOMBANK TOWER

 

Quy mô: 35 tầng nổi + 04 tầng hầm
Chức năng: Văn phòng, Trụ sở Ngân hàng
Chủ đầu tư: Công ty liên doanh Vietcombank Bonday – Bến Thành
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Dịch vụ: Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, Giám sát thi công, Thẩm tra thiết kế
Giá trị dịch vụ: 1.300.000 USD
Thời gian thực hiện: 2005-2008

Dịch vu apave:
+ Tư vấn quản lý dự án
+ Tư vấn đấu thầu và giám sát thi công