TỔNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG

TỔNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG

 

Chủ đầu tư:     Petrolimex

Công suất:     500,000 m3

Dịch vụ của APAVE:    

+ Giám sát khảo sát thiết kế, Thẩm tra thiết kế

+ Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công