TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ

TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ

 

Chủ đầu tư:     PV Oil

Công suất:     2 x 15,000 m3

Dịch vụ của APAVE:

+ Giám sát khảo sát thiết kế, Thẩm tra thiết kế

+ Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công