TỔNG KHO LPG ĐÌNH VŨ

TỔNG KHO LPG ĐÌNH VŨ

 

Chủ đầu tư:     Petrolimex

Công suất:     2 x 1,500 tấn

Dịch vụ của APAVE:

+ Thẩm tra thiết kế, Phê duyệt các quy trình chế tạo

+ Giám sát chế tạo tại Nước ngoài

+ Giám sát lắp dựng

+ Chứng nhận phù hợp