Tổng Cty CNTT Nam Triệu

Tổng Cty CNTT Nam Triệu

 

Phương pháp hàn: SMAW, GTAW, GMAW, SAW

Dịch vụ Apave: giám sát, NDT & đào tạo hàn