TÀU HÀNG 53,000 DWT

TÀU HÀNG 53,000 DWT

 

Dịch vụ của APAVE:

+ CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU: Cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ NDT (RT, MT, PT, UT…)