Saigon Shipyard

Saigon Shipyard

Phương pháp hàn: GTAW

Dịch vụ Apave: giám sát, NDT & đào tạo hàn