RAS LAFFAN C POWER & WATER

RAS LAFFAN C POWER & WATER

 

Chủ đầu tư: Sidem, France

Quy mô dự án: 10 Steam Transformers

Địa điểm: Trùng Khánh – Trung Quốc

Dịch vụ của APAVE:    

+ Thẩm tra thiết kế, Phê duyệt các quy trình chế tạo
+ Giám sát chế tạo tại Nước ngoài
+ Giám chế tạo trong nước
+ Chứng nhận phù hợp