NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THÁI AN TẠI TRUNG QUỐC

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THÁI AN TẠI TRUNG QUỐC


Công suất:    84 MW

Dịch vụ của APAVE: Giám sát chế tạo thiết bị