NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 1 CÔNG SUẤT 2 x 300 MW

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 1 CÔNG SUẤT 2 x 300 MW

 

Dịch vụ của APAVE:

+ Cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ – NDT (RT, MT, PT, UT…) cho toàn bộ hệ thống, thiết bị của nhà máy

+ Cung cấp các dịch vụ kiểm tra vật liệu: PMI, HaT, METALLOGRAPHY…