NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ 1&2 CÔNG SUẤT 4 x 300 MW

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ 1&2 CÔNG SUẤT 4 x 300 MW

 

Dịch vụ của APAVE:

+ Cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ – NDT (RT, MT, PT, UT…) cho toàn bộ hệ thống, thiết bị của nhà máy.

+ Cung cấp các dịch vụ kiểm tra vật liệu: PMI, HaT, METALLOGRAPHY…