LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY TÔN MẠ MẦU VIỆT PHÁP

LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY TÔN MẠ MẦU VIỆT PHÁP

 

Công suất: 50,000 tấn/năm

Dịch vụ của APAVE:   

+ Thẩm tra thiết kế, Phê duyệt các quy trình chế tạo

+ Giám sát chế tạo tại Nước ngoài

+ Giám sát lắp dựng, chạy thử

+ Chứng nhận phù hợp