LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY LUYỆN THÉP CAO BẰNG

LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY LUYỆN THÉP CAO BẰNG

 

Công suất: 100,000 tấn/năm

Dịch vụ của APAVE:    

+ Thẩm tra thiết kế, Phê duyệt các quy trình chế tạo
+ Giám sát chế tạo tại Nước ngoài
+ Giám sát lắp dựng, chạy thử
+ Chứng nhận phù hợp